Attester og lægeerklæringer

Attester og lægeerklæringer

 

Hvad er en attest?

En attest eller lægeerklæring er en skriftlig udtalelse, som laves af din læge, når enten du eller en anden part beder om dette. Vi laver attester i 3 grupper og fælles for alle attester er, at betalingen ikke dækkes af sygesikringen (regionen), men i stedet af enten dig selv eller evt. anden part, der skal bruge den, fx arbejdsgiver, forsikringsselskab etc.

​For at læge mere om attester i forbindelse med sygdom læs her

 

Kørekortsattester

Attest til kørekort skal udfyldes af en læge ved en konsultation.

Før din lægetid bedes du udfylde  ansøgning om at få udstedt eller fornyet dit kørekort. Du kan kun udfylde en del af ansøgningen her.  Efterfølgende skal du møde personligt op til din lægetid.

Bruger du kontaktlinser, skal skal du fremmøde uden linser, men med dine briller. Du skal synstestes både med og uden korrektion, dvs. både med og uden briller/linser.

 

Forsikringsattester

Attester som udfærdiges efter skade eller før tegning af forsikring. Forsikringsselskabet betaler langt de fleste af disse. Ganske få er for patientens regning (rejseforsikringerne oftest, fx ved afbudsrejse).

Kommunale attester

Attester som rekvireres af din kommune, og som oftest vedrører sygdom og udbetaling af offentlige ydelser. Kommunen betaler altid disse attester.

Private attester

Attester som udfærdiges personligt til dig vedr. attestation af en- eller flere helbredsforhold.  Private attester er fx

 • Kørekortattester

 • Attester til fx cykelløb, marathons, dykkersport og andre fritidsaktiviteter

 • High school-attester

 • Off-shore-, jernbane- og fit-to-flight attester

 • Politiattester og politiaspirant-attester

 • Adoptionsattester

 • Værgemålsattester

 • Attester til aktivering af fremtidsfuldmagt

 • Ambassadeattester og medicinattester

 • Attester til ansøgning om handicapkort

 • Sygeattester (lægeerklæring/varighedsattester)

 • Mulighedserklæringer

Alle private attester betales af patienten eller evt. af en arbejdsgiver, hvis attesten har forbindelse med arbejdet. Prisen på disse attester er tidsbestemt, og prisen stiger i takt med det tidsforbrug, der skal bruges på attesten.

 

Praktiske forhold omkring attester

 • Vi anbefaler altid, at du sikrer dig en skriftlig anmodning om attestens indhold, samt hvem der betaler (fx arbejdsgiver).

 • Ring og bestil tiden, så vi afsætter tid nok til udarbejdelsen af attesten.

 • Alle attester udfærdiges ved, at du bestiller tid til en privatkonsultation, hvor vi afsætter tid til formålet, typisk fra 15-60 minutter.

 • Husk altid er melde afbud senest dagen før, hvis du er forhindret, da vi ved manglende fremmøde opkræver et udeblivelsesgebyr på 300 kr.

 • Aftales det at der lægges en attest til afhentning,  bedes denne afhentet inden for 14 dage da der ellers vil blive opkrævet et gebyr på 300 kr.