Henvisning ved brug af sundhedsforsikring

Ønsker en patient henvisning til speciallæge, fysioterapeut m.v. ved brug af sin private
sundhedsforsikring, er processen følgende:
Hvis lægen finder, at der er faglig indikation for at lave en henvisning, svarende til hvis lægen ikke
var bekendt med, at patienten havde en sundhedsforsikring, henvises der helt som vanligt.

Hvis lægen ikke finder faglig indikation for at henvise, henvises ikke, men forsikringsselskabet kan
anmode om oplysninger vi a en attest FP 710