Henvisning ved brug af sundhedsforsikring

Ønsker en patient henvisning til speciallæge, fysioterapeut m.v. ved brug af sin private
sundhedsforsikring, er processen følgende:
Hvis lægen finder, at der er faglig indikation for at lave en henvisning, svarende til hvis lægen ikke
var bekendt med, at patienten havde en sundhedsforsikrin g henvises der helt som vanligt.

Hvis lægen ikke finder faglig indikation for at henvise, henvises ikke, men forsikringsselskabet kan
anmode om oplysninger vi a en attest FP 710