Før du mødes med os

Lyt til dig selv

 

Forskellige mennesker har forskellig tærskel for at søge læge. Du skal mødes med os i lægehuset, hvis du selv synes, at du har et problem. Du skal ikke have dårlig samvittighed, hvis du ringer til os og du skal heller ikke føle, at du trænger dig på. Du ringer, fordi du har et problem, som du selv frygter har noget med helbredet at gøre. Det er herefter en lægelig opgave at afgøre, om det er en egentlig medicinsk problemstilling, eller det er noget, der kræver en anden form for hjælp.

 

Én ting ad gangen

 

Det er ikke dit ansvar, om konsultationen bliver vellykket – det er et lægeligt ansvar. Derfor er det heller ikke dig, der skal “uddannes” i at gå til lægen. Men det kan godt være en fordel at kende lidt til rammerne for en konsultation, så mødet med os bliver bedst muligt. For eksempel er det godt at vide, at vi afsætter 10-12 minutter til en almindelig konsultation. Det betyder, at vi kun kan nå ét emne eller to mindre ting på den afsatte tid. Har du flere ting, så sætter vi pris på, at du siger det i starten af konsultationen, så vi kan tale om det, der er vigtigst for dig først. Har du flere emner, du vil drøfte, er der nødvendigt med flere efterfølgende konsultationer.

Vi har ikke mulighed for at forlænge konsultationen, da sygesikringen honorerer os efter én simpel takst. Hvis vi sætter mere tid af til hver konsultation, vil vores ventetid stige og vi kan ikke få lægehusets økonomi til at løbe rundt.

 

Sig til, hvis det er akut

 

Du vil opleve, at du af og til først kan få en tid nogle dage eller uger senere dagen, du har kontaktet os. Det vil ofte forekomme, hvis vi vurderer, at det er lægefagligt forsvarligt, at din problemstilling kan vente lidt. Men føler du, at det er akut, så husk at sige det tydeligt. En mulighed er også, at du laver en aftale med os om, hvilke symptomer du skal holde øje med, mens du venter på din tid. Husk på, at du til hver en tid kan ringe igen, hvis tilstanden udvikler sig. Du skal være tryg ved selv at tage ansvar for situationen ved samtalens afslutning«.

 

Brug internettet med omtanke

 

Du kan ikke læse din frygt væk på internettet. Tværtimod oplever vi i lægehuset, at de fleste bliver mere bange og bekymret af det, de læser. Derfor er det vigtigt, at du taler med os omkring dine bekymringer og hvad du har læst, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Når du søger sundhedsoplysninger på nettet, så brug de officielle sider: sundhed.dk og Patienthåndbogen. Her finder du beskrivelser af symptomerne på de fleste sygdomme med gode billeder og videoklips, der kan være til stor hjælp, når du har fået stillet en diagnose, særligt, hvis der er tale om en kronisk sygdom.

Mail til os og spar tid

 

E-mails er en stor hjælp for både os og dig som patient. Men hav ikke for store forventninger til, hvad du kan klare hjemmefra. E-mail-konsultation er ikke et dialogværktøj, hvor du kan skrive frem og tilbage med os – dialog kræver en fysisk konsultation. E-mail-konsultationen er til helt konkrete spørgsmål fra dig, som vi kan afslutte med én e-mail. Det kan fx være blodprøvesvar, opfølgning på en tidligere konsultation eller lignende. Hvis du er akut syg, skal du altid ringe til os.

 

Nævn alternativ behandling.

 

Mange patienter prøver i forbindelse med sygdom og behandling også alternative behandlinger. Fortæl os om det – også selv om vi ikke har forstand på for eksempel den kranio-sakrale terapi eller homøopati, du prøver. Tager du naturmedicin, så sig det til os. Naturmedicin kan interagere med den traditionelle behandling, som vi giver – og øge eller forringe effekten. Sig det til os  – for din egen skyld.