Ferie og kursusdage

Klinikken holder lukket:

Sommerferie fra og med den 13. juli til og med den 24.juli.

Der henvises til Rialtoklinikken tlf. 35359191, Lægerne Lindevangs Allé  tlf. 38861696 samt i uge 28  også til Lægerne Suppli&Sørensen tlf. 78777817

Efterårsferie den 12.-16. oktober.

Juleferie den 21.december til 2.januar.