Henvisninger

Fra din egen læge kan du få henvisninger til andre sundhedsfaglige. Som udgangspunkt skal du ses
i klinikken, før du kan få en henvisning til andre sundhedsfaglige. Henvisninger lægges elektronisk,
så du behøver ikke papir med i hånden, for at bestille tid hos fx speciallæge, psykolog, fodterapeut
eller fysioterapeut.

 

Du kan finde oversigt over diverse speciallæger, fysioterapeuter og psykologer på
www.sundhed.dk under “find behandler”

 

Henvisning til speciallæge:

 

En henvisning til speciallæge omfatter normalt 6 konsultationer.

 

Henvisningen skal være hentet af speciallægen på henvisningshotellet inden 6 måneder fra
udstedelsen. I modsat fald betragtes henvisning som forældet.

 

Når henvisningen er hentet fra henvisningshotellet, er henvisning gyldig indtil
antallet af konsultationer er anvendt uanset om 1. konsultationen falder senere end 6 måneder efter udstedelsen.

 

I henhold til overenskomsten (§2023) er det den alment praktiserende læge, der henviser til
undersøgelse og behandling i speciallægepraksis. Den praktiserende læge skal altså fagligt tage
stilling til, om patienten skal henvises.

 

Med et afsluttet patientforløb forstås, at patienten er færdigundersøgt og/eller færdigbehandlet. I
disse situationer skal speciallægen give den henvisende læge skrift lig meddelelse herom. Herefter
anses henvisningen for opbrugt.

 

Hvis speciallægen meddeler den alment praktiserende læge, at patienten bør ses igen om et år,
skal speciallægen ikke afslutte forløbet, og patienten vil ikke skulle henvises på ny. En patient skal
dog henvises på ny, hvis speciallægen har meddelt den alment praktiserende læge, at patienten er
afsluttet.

 

Du kan finde oversigt over diverse speciallæger på www.sundhed.dk under “vis behandler”

 

Henvisning til psykolog:.
Læs mere om henvisning til psykolog her: http://www.frederiksberglaegerne.dk/praktisk-info/psykologhjaelp/