E-mailkonsultation

Til hvad og hvordan?

 

  •   E-mailkonsultation skal altid laves i det cpr-nr som henvendelsen drejer sig om.

 

  •  Det er kun til korte problemstillinger og korte svar.

 

  •  Svarfristen er 5 hverdage, hvorfor e-mailkonsultation ikke egner sig til akutte spørgsmål.
    Når lægen er fraværende på kursus eller ferie, kan der skrives til en anden læge i klinikken.