Information om Coronavirus

Information om Coronavirus 

 

Mange med symptomer på coronavirus, særligt børn og de yngre og i forvejen raske, vil kun udvikle lette symptomer på sygdom.

Både børn og voksne med milde symptomer (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, ømme muskler) skal blive hjemme, indtil de har været uden symptomer i 48 timer og dermed er smittefri.

 

 

Har du symptomer på corona

 

i form af hoste, ondt i hals, muskelømhed eller feber skal du ved milde symptomer forblive syg hjemme og kontakte læge med henblik på at blive testet.

Vi opfordrer ældre og sårbare mennesker med kroniske sygdomme til at passe særligt på for at undgå smitte, og at man kontakter os, hvis man bliver syg.

 

Derudover skal du

 

  • minimere social kontakt med personer uden for husstanden
  • holde god håndhygiejne (håndvask) ved ophold i hjemmet
  • Sørge for daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler
  • Hvis der er fælles toilet og bad i husstanden: den smittede gør rent efter sig selv
  • Vask helst på min. 80 °C eller alternativt 60 °C.

 

 

Nære kontakter dvs. folk man bor eller arbejder med skal

 

  • Være opmærksom på symptomer som fx. feber og/eller tegn på luftvejsinfektion, til og med 7. dag efter kontakt
  • Holde sig hjemme og kontakte læge ved behov
  • Frarådes tæt kontakt med andre mennesker, herunder også evt. husstandsmedlemmer